על מדיטציה ביהדות

המפרשים ,הפילוסופים והמקובלים משתמשים במילה –"התבודדות" להגדרת תהליך המדיטציה. האדם לומד לבודד את המהות הפנימית שלו. תהליך הלמידה מתבצע בשלושה שלבים.

שלב ראשון התכוונות – בו מתקיים תהליך של ניקוי המחשבות "הזרות" והתרכזות מלאה בתהליך ה"התכנסות" בלבד
שלב שני – ,קילוף" רובדי האגו –וחיבור אל האני המהותי
שלב שלישי –שלב ה"התבודדות" הפרדת האני הפנימי הטהור של האדם מן האדם הפיזי ע"י הגדלת טווח "ראייתו "המרחבית בדרך חיבור מדיטציה אמיתית…

השימוש בתפילות או מדיטציה [לחבר לכתבה על התפילות] "מנטרות" ובשמות הקודש , היו ועדיין אחד האמצעים המובהקים של אנשי הרוח וה"מקובלים" להשגת מצבי מודעות גבוהים ולהארה. לדרך בה השתמשו בשמות הקודש יוחסו כוחות מאגיים.
חכמי הקבלה הנבואית והכוהנים הגדולים נעזרו בשמות הקודש כשהמטרה "להגיע" למצב נבואי השימוש בשמות אלו היה בדרך

ה"מנטרה "[חזרה מונוטונית על השמות] אך יותר מכך הצריך הדבר הבנה מעמיקה של הכוחות הרוחניים הטמונים בכל שם ובכול צירוף אותיות
כדי להגיע למצב זה היה צורך להכנות גופניות ואנרגטיות קודם לתרגול ה"מנטרי"
בתלמוד מסופר כי בזמן בנית אוהל מועד במדבר ניתן הידע לקבוצה מצומצמת של אנשי כהונה להשתמש בצפני האותיות ל"עיצוב אנרגטי " של המשכן , אחד מהם היה בצלאל

אומר התלמוד: "יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ". שהרי האותיות העבריות הן אבני הבניין של הבריאה כולה.
באנרגית חיבורי האותיות נוצרת היצירה ,
לכן כאשר אדם יתבונן ב"שמות הקודש" [תצריפי האותיות] ויחרוט אותן בעיני רוחו, יהוו אותיות אלו הן האמצעי דרכן יכול הוא לתקשר עם עוצמת האלוהות ליצירה של בריאה מחודשת של חייו ויותר מכך של סביבתו הקרובה והמרוחקת