עיצוב הבריאות האנרגטי של בני אדם

האדם מעצם בריאתו בנוי מ"אור עליון" והינו העתק האלוהות .."ויאמר האלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" כלומר האדם בשונה משאר היצורים החיים שנבראו אל תוך "מושבה" זו שנקראה ארץ ,הינו שיכפול בזעיר אנפין של האלוהות והאנושות שנבנתה אל תוך עולם החומר.
מכאן אפשר להבין את עוצמת האלוהות עוצמת של תקשור יצירה המצויה בידי האדם. כלומר יכול כל אדם "ליצור " את מציאות חייו בדרך המחשבה ,אם לדרך השפע או דרך הצמצום שהרי בכל אדם באשר הוא קיימת יכולת הריפוי כפי שקיימת בו עוצמת ההרס .
אין יכולת הריפוי ניתנת ליחידי סגולה אלא לכל אדם ואדם .בדרך פתיחת ערוצי התובנה ערוצי האור שלב בריאת עולם החומר הינו שלב ב' בתהליך בריאת היקום. והוא נבנה במערך של שבעה שלבים,שבעת ימי הבריאה
בתקופה זו המאה ה-21 אנו מצויים בשלהי השלב השישי ,ובפתחו של השלב השביעי המכיל את אנרגית ז.ה.ב אנרגית ה-7 אנרגית השבת .
וכמו בהכנה לקראת "שבת" מכינה האנושות את עצמה לקבלת אנרגיה זו -להתקדשות ……כ-6000- שנים עברו מ"יום בריאת העולם" ומצויים אנו כיום בפתחו של מחזור אלף השנים האחרון בשלב ה ב' שלב ההכנה לעידן ה"גאולה". בתקופה זו מתחילים אנו לחוש את "תופעת הקדושה" תקופה בה התודעה הרוחנית מתעוררת, היום בכניסתנו אל שלב ה"שבת" לאחר שחווינו את עולם העשייה בעולם החומר בו למדנו לחקור את המצולות ,לקצר את המרחקים ,לחצות את האטמוספרה, לטייל בחלל ,למדנו להכיר את עולם החומר החיצוני [ולנצלו] ,מגיעים אנו אל שלב השבת. זמן התבוננות פנימה אל תוך מהות הפלא והתחכום המצוי בתוך מהותנו.
זה זמן המנוחה זמן הכרת מקצבי הטבע ורטטי היקום בזעיר אנפין בתקופה הנוכחית אנו נמצאים בתהליך בו משתנים תדרי האנושות מתדרי אנרגית השלב השישי לאנרגית הזהב אנרגית השבעזה השלב המדיטאטיבי של החיים בה מכינה האנושות את עצמה לתקופת הגאולה בסיפורו של חנוך [דור שביעי לאדם אשר "נילקח" ע"י ישויות אור גבוהות ] בו "הוליכו המלאכים העליונים את חנוך על פני הארץ" וחצה חנוך שבעה רקיעים ובחצייתו את הרקיעים מוגן ע"י מלאכי ההגנה במבנה מעוין כשמעל מגנה השכינה הגנה מעוצמת האור העליון.
כול רקיע מוגן בשער ..ובהבנת תהליך הריפוי האנרגטי את מהות השערים ומהות הנתיבים אותם חוצה נשמת האדם ..אשר בחרה לרדת אל מערך החומר.
בירידתה אוספת הנשמה אל תוך מהותה כלים אנרגטיים הייחודיים לה אשר מאפשרים את מהלך חייה ..וכלים קוסמיים אשר ניתנו לאנושות כולה כל כלי אשר ניתן מכיל בתוכו אנרגיה על שני קצותיה בהתנהלותו יש לעיתים בוחר האדם את האנרגיה הנגטיבית ומאפשר לה לנהל חייו ויש לעיתים כי בחירתו בדרך האור ואין מוחלטות בדרך הבחירה אלא התניידות על סקלת הקצוות. ובכלים שניתנו מצוי זמן לידתו של האדם ושמו.
וניתנה אנרגית הצבע ,אנרגית הצליל ,אנרגית התפילה. ניתנו קודים אנרגטיים אשר חוברו יחדיו. ניתנה לו לאדם יכולת הריפוי העצמי.