מסע הנשמה – הילינג תת תדרים

הילינג שייך לתחום רפואה אלטרנטיבית והינו ריפוי אנרגטי מתייחס: לגוף הפיזי, לגוף הרגשי, ולגוף הנשמתי.

הילינג מתייחס לאורח חיים המתאפיין בלמידה ובהתפתחות אישית בלתי פוסקת את רזי התיווך בין המודע והתת מודע.
הילינג תת תדרים – הינו קורס ייחודי אשר תובנות ותדרי ריפוי מועברים ממרפאים אנרגטיים המצויים ב"עולמות על" אל עבר האנושות!!
הילינג תת תדרים – מתייחס "למסע הנשמה" בדרך העלאת רמת התודעה וחידוד התובנות ומעביר את האדם מחשיבה "קורבנית" ל"חירות רגשית" בתהליך אנרגטי הנקרא: "מסע מעור לאור – מעבדות לחרות".

הילינג תת תדרים – מחבר אותנו לידע ולכלים אנרגטיים המאפשרים פתיחת ערוצים חסומים בתוכנו ומאפשרים את קבלת השפע מ"מאגרי האנרגיה הקוסמיים" והפיכתם לשמישים וזמינים בחיי היום יום.

הילינג תת תדרים – מאפשר כניסה פנימה תוך רובדי הנפש העמוקים ובדרך תהליך של "פתיחת מגירות חיינו" העמוסות והסגורות, אשר יוצרות בתוכנו עומס אנרגטי המושך אל עבר מחשכים – בפתיחתן מתאפשר תהליך הריפוי.

הילינג תת תדרים – הינו רפואת ריתמוסים, העובדת דרך קודים אנרגטיים המוצפנים בצירופי האותיות העבריות, בסקאלת הצבעים וסולם הצלילים, המחברים את האדם לקצב פעימות החיים.

הילינג תת תדרים – הינו שיטת ריפוי עוצמתית, מדהימה בפשוטה, המאפשרת פתח ל"תובנות על".

בדרך הלימוד …. בדרך הכרת מהות הריפוי האנרגטי, מצפים אנו מחיינו שיתנהלו על מי מנוחות. אך כמו להכעיס, עולים וצפים בנו אנרגיות כאוטיות, אשר מנסים בכול כוחם למשוך אותנו שוב אל מחוזות אפלים והגוף הפיזי אשר נמצא בתהליך של שינוי תדריו האנרגטיים מגיב בכאבים … ובכאביו משלח הוא אותות מצוקה אשר מעלות בו חשש לאמיתות הדרך ולנכונותה.

הטענה אנרגטית נעשית בכול אדם שהרי מעצם היותו "ניצוץ אלוהות" מחובר הוא בחוטי ההטענה האנרגטית. כאשר אדם נמצא ברמת מודעות גבוהה מבין הוא את הצורך "בשיתוף פעולה" עם מערך ההטענה העליון כלומר מאפשר בדרך המודעות ל"רוקן את הכלי" מאנרגיות כאוטיות ובכך מרחיב הוא את צינוריות הרשתות המזינות. כך שבכול פעם בו מתקיים תהליך ההטענה האנרגטית יחוש "האדם המודע" עייפות פיזית וחולשה שהרי מרוקן הוא תחילה את הגוף ורק אחר כך ירגיש את "מילוי" הגוף באנרגיה מחודשת. לעיתים בזמן ההטענה, תיווצר תחושה של "זרמים" בגוף, שהרי מוטען הגוף באותה האנרגיה עוצמתית המפעילה את כור ההיתוך.

… ויש בידי האדם המודע את יכולת וויסות עוצמת החשמל.

מרגישה אני מחויבת להזכיר פעם נוספת כי ואין הכוונה להתעלם מהידע הרפואי הקיים ולשייך כל כאב או חולי בגופנו לתהליך התפתחות רוחנית אבל, כאשר מצויים אנו בתוך תהליך ההשתנות האנרגטית, גם הגוף הפיזי מגיב לתדרי השינוי החלים בו לעיתים תגובתו תתפרש לכאב, חולי.

ולומדת ומעבירה את דרך הריפוי העצמי שהרי בכול אדם באשר הוא מצויה יכולת זו ויש לו את הכלים והשיטות כל שיש לעשות הוא לתזכר אותו להאיר את תאי זכרונו היושבים ומעלים אבק כי למדתם לפנות לכל אותם אלי שקר המספרים כי תהליך הריפוי הוא פיזי בלבד …. ולמדתם את דרך הריפוי העצמי ויכולתם לו.