מיסטיקה בריאת העולם וספר בראשית

סיפור בריאת העולם נקרא ,נבדק ונחקר במשך אלפי שנים ובכל פעם מתגלות תובנות חדשות ועדין תהליך בריאת העולם הינו בגדר תהלומה גם עמוד מיסטיקנים מומחים. הדבר מגיע אל פיתחה אנשי דת ורוח הרוצים להבין את מהות התהליך.

32 פעמים מוזכר שם האלוהים בתהליך בריאת העולם
32 אבני יסוד אשר יצרו את עולם החומר
32 נתיבי אור אשר דרכם העבירו הבוראים את מסת המחשבה אשר עוצמתה יצרה את עולם המציאות

העולם נברא תחילה מרעיון,"ויאמר האלוהים"….כלומר עולם החומר וכל המצוי בו נברא תחילה ממחשבה ורק אחר שנזרעת המחשבה מתבצע תהליך היישום .
כלומר בכול גרעין של רעיון המורד אל הארציות קיים ניצוץ אלוהות המגיע מעולם האור מעולם המקדים את עולם החומר.
חוקי היקום הפיזי נזרעים מלמעלה על ידי חוקי היקום הרוחני
בריאת העולם על פי סיפור" בראשית" מגלה ארבעה שלבי מציאות הקוסמולוגית
1- דרך הכרת מרחב הרקיעים האין סופי
2- דרך יצירת הגלקסיה ומרחב הרקיעים המוכר.
3- דרך בריאת מערכת השמש,המאור הגדול והמאור הקטן וכדור הארץ
4- דרך הזרעת האדם מעולמות על ,מנת לקיים את מערך החיים הארצי .

32 הפעמים נאמר שם האלוהים ב"סיפור הבריאה"
שם האלוהים נאמר ברבים , כלומר 32 קבוצות אור בנו והזריעו את העולם המוכר לנו
כך שבכול פעם בו הוזכר שם האלוהים נסלל נתיב אור .

ל"ב נתיבים ל"ב האנרגיות הקוסמיות .
בספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו מוזכרות
ל"ב נתיבות החכמה אשר מאירות לאדם את דרך האיזון .
ל"ב נתיבי הריפוי המוזכרים בסיפור "בראשית" .

שהרי העולם הראשוני שנברא היה מושלם -בריאת גן העדן .
שובל האור בכול אחד מנתיבי הבריאה הושאר
למען יתאפשר תהליך הטרנספורמציה בה ישנה האדם את מסת גוף החומר לגוף המכיל מסת אור גבוהה יותר,
על מנת לאפשר לאנושות להגיע לרמת תדרי האור גבוהים יותר. .
ל"ב נתיבות חכמה שבעה הרקיעים
32 נתיבים -ושבעה שלבים

בהבנת תהליך בריאת העולם בו חיים אנו ,עולם מ"בראשית…" כלומר , השלב השני בבריאת העולם .
השלב הראשוני הינו עולם האור..עולם המחשבה המצוי במרומים זהו המחזור האנרגטי העליון בו נברא היקום שממנו נברא עולם החומר ,בו נבראה היררכיה המלאכית,ואשר אל תוכה נברא האדם בשלב השישי של הבריאה .והוא "אדם קדמון" .
עולם החומר נברא תחילה ממחשבה "וירא האלוהים כי טוב… ויאמר האלוהים…"בריאת העולם מתבצעת בשלבים ….עד לשלב בו הורד "אדם קדמון" אל עולם החומר (גורש האדם מגן עדן).