דרכה של אמונה

אם בן אדם נמצא במסע חיפוש של אבנים טובות ויקראו יש לפניו בדרך אבי סרק שכל מטרתם היא השחת דעת וגרימת עיכוב במציאה הנכספת צריך מיומנות רבה בהדרכת האל בכדי לדעת היכן אלו הסימנים שאין בהם ממש וכל מטרתם היא שתחפש ותחפור בהם בעצשמם ותוסח דעתך מן העיקר אל התפל, צריך לחפש בהם קצת ואם אין שם אז לעזוב כאילו היו הם אבני סרק בשביל בו אתה הולך.
האזינו לניגון כתיבתי אודיע אמונה בחיבורי להאמין בנסתר זאת תחילתה של אמונה הווי אומר מדרגתה הפחותה, מכוון שנסתר מעיננו אותו הדבר אפשרי שנאמין וזוהי האמונה באלוהי הבריאה לכן כל עם וכל אומה בנקל מאמינים מאחר ונסתר הוא מעיני האנשים.
רק עם אמונה אמיתי החזרת אהבה מיידית יכולה לעבוד, אחרת הסיכויים לא ממש טובים.
להאמין בגלוי שמרובה על הנסתר הדבר קשה שבעתיים לכן מעטים האנשים המאמינים במושג 'צדיק' מאחר וגלוי הוא לנו ומתהלך בגופו כשלנו, ומאחר והגלוי כאן מרובה מעט אנשים יצליחו להחזיק באמונה זאת, וגם 'בצדיק' חילוקים, כי יש צדיק שנפטר ואז שוב הוא נסתר ולא יראה את עצמו בגופו, ויש צדיק אשר חיי וגם נסתר כי מכוסה הוא בחקיינים שלעצמם גדולה מבקשים.

ויש שהגלוי מרובה כל כך ואין כמעט נסתר כלל וכלל רק כל אחד כפי מה שישער בליבו, וזהו מעלת החבר שקרובה יותר מהצדיק וגילויו גדול מאוד וזוהי אמונה עילאה והיא אמונה בהשם השלמה.